Stubbhake 5761 Handsmidd

Stockliden 7, Mölndals kvarnby O

Sent 1600-tal - mitten av 1800-talet.

Handsmmidd spik 2 tum

Passar plattgnångjärn 5763 och 5765

Buy this
  • 849,00 kr SEK