Handsmidd spik välj storlek.

Handsmidd spik med fasetterat huvud. Används dels till att återskapa äldre bebyggelse, t ex olika paneler, tak- eller bröstpanel eller fasader utomhus, till ursprungligt skick alternativt till att dekorera olika detaljer i hemmet. Dekorativa på diskbänken i trä eller på andra trädetaljer.

Köp
  • från 19,00 kr SEK