Dörr och grindhaspar/reglar

Grind- och dörrhaspar/reglar. Även handsmidda.